ینکوترمز 2010 ( Incoterms 2010) - قوانین بین المللی است که توسط سازمان های دولتی، شرکت های حقوقی و معامله گران در سراسر جهان به عنوان تفسیر رایجترین اصطلاحات در تجارت بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

محدوده اینکوترمز 2010 (Incoterms 2010) شامل حقوق و تعهدات طرفین تحت قرارداد فروش در قسمت آن مربوط به تحویل کالا ( شرایط تحویل ) می باشد.

هر اصطلاح اینکوترمز 2010 (Incoterms 2010) در سه حرف مخفف نوشته شده است .

اینجا لیست کامل اینکوترمز 2010 (Incoterms 2010) و تفسیر آن را بیابید.