15.05.2013

نمایشگاه بین المللی حلال مسکو 2013

نمایشگاه بین المللی حلال مسکو 2013

نمایشگاه بین المللی حلال مسکو 2013
نمایشگاه بین المللی حلال مسکو 2013
نام: چهارمین نمایشگاه بین المللی حلال
نام اختصاری:  Moscow Halal Expo 2013
تاریخ برگزاری: 16 13 ژوئن سال 2013
محل برگزاری: مرکز نمایشگاهی سراسری روسیه، غرفه 75، تالار آ
مهمترین موضوعات:
1.    خدمات و کالاهای حلال
2.    تجارت اسلامی، بانکداری و بیمه
3.    سبک اسلامی
4.    فرهنگ اسلامی خوراکهای ملی
به دلیل رشد تعداد پیروان یکی از ادیان جهانی، اسلام، بازارخدمات و کالاهای حلال هم افزایش یافته است و به طبع آن مصرف کالاهای حلال رشد میکند و با این رشد توجه تولیدکنندگان بازارخدمات و کالاهای حلال کشورهای گوناگون به توان بالقوه بازار روسی جلب میشود.
نمایشگاه بینالمللی حلال مسکو محلی است که در آن نمایندگان شرکتهای روسی و خارجی صنعت حلال ملاقات میکنند، سمینارهای آموزشی برگزار میکنند. این سمینارها به موضوعات گوناگون مانند مبادله تجربه، استاندارت کردن و ارایه گواهی نامه کالاهای حلال اختصاص می یابد.
دو روز نخستین این نمایشگاه به چهارمین قالب سرمایه و تجارت اسلامی و به چهارمین کنگره حلال که کارشناسان صنایع حلال و تجارت اسلامی کشورهای گوناگون را متحد میکند اختصاص میکند. شرکت کنندگان تجربه بین المللی برگزاری اریه گواهی نامه کالاهای حلال را با هم مبادله میکنند، در باره توسعه زمینه تجارت اسلامی، بانکداری و بیمه گفتگو میکنند. این سمینارها با حضور کارشناسان انستیتوهای علمی و پرورشی و شرکتهای تجاری انجام میگیرند.
در طی سومین فستیوال "سبک اسلامی" و دومین فستیوال خوراکهای ملی اقوام اسلامی دیدارکنندگان امکان پیدا خواهند کرد که با گرایش سبک نوین اسلامی آشنا شده، از خوشمزه ترین غذاهای ملی لذت ببرد و نقش و دیدگاه فرهنگ اسلامی را ارزیابی کنند.
اهالی مسکو و مهمانان پایتخت روسیه که از این نمایشگاه در یکی از 3 روز بر پایی بازدید خواهد کرد امکان خریدن فراورده های با کیفیت به قیمت تمام شده را خواهند داشت.
نمایشگاه بینالمللی حلال مسکو  تبدیل به یکی از مهمترین فعالیت ها جهت نشان دادن، توان بالقوه بازار روسیه در تولید کالاهای حلال برای همکاری و سرمایه گذاری خارجی میگردد.
اهدف و وظایف:
1.    تقویت روابط کاری بین روسیه و کشورهای خارجی
2.    مبادله تجربه و مذاکره مسله تجارت اسلامی در فدراسیون روسیه
3.    گسترش دانش در باره فرهنگ و دین اسلام


← Back to news